Koje je poreklo vaših kafa? Da li su mešavine svaki put identične?

Direktno uvozimo većinu sirovih kafa koje koristimo u našim mešavinama. Možete biti 100% sigurni da kafa dolazi iz proverenih izvora. Postoje slučajevi kada tzv. singl kafe (kafe iz jednog geografskog područja) isprobamo i od drugih uvoznika kafa na našem tržištu ili tržištu regiona.