Politika privatnosti

Poslednja promena: 22. Avgust 2020.

Agencija za marketing i turizam Gatti, I.J. Espresso Direkt iz Valjeva kreirala je ova Pravila politike privatnosti za sajt www.espressodirekt.rs (u daljem tekstu “Sajt”) kako bi pokazala svoju posvećenost zaštiti privatnosti svojih klijenata. U nastavku smo opisali način na koji raspolažemo informacijama prikupljenim putem ovog Sajta.

Preporučujemo vam da pročitate ova Pravila pre nego što počnete da koristite ovaj Sajt. Korišćenjem ovog Sajta saglasni ste sa svim uslovima ovih Pravila. Ukoliko se ne slažete u potpunosti s njima, nemojte koristiti ovaj Sajt.

1. PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE PODATAKA

A. Informacije za ličnu identifikaciju
Prikupljaćemo informacije za ličnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, koje ćete ostavljati na ovom Sajtu, na primer, prilikom otvaranja naloga, prijavljivanja na mailing listu, učestvovanja u anketama, kontaktiranja korisničkog servisa ili bilo kakve slične aktivnosti na ovom Sajtu. Informacije za ličnu identifikaciju možemo koristiti za sve zakonite aktivnosti koje mogu obuhvatati, ali ne ograničavajući se samo na, odgovore na vaše zahteve, obrade transakcija, u administrativne svrhe kao što su vođenje takmičenja, pronalaženje delova Sajta koji vas zanimaju, obrada nagrada.

Ako se složite, vaše informacije za ličnu identifikaciju podelićemo isključivo sa našim poslovnim partnerom Abramo Caffe pr. iz Kragujevca kako bismo vam slali korisne informacije vezane za naše proizvode i da bismo vam povremeno slali reklamni/promotivni materijal. Vaše informacije za ličnu identifikaciju možemo upotrebiti i za interne poslovne potrebe, poput poboljšavanja rada Sajta i analiziranja i upravljanja svojim poslovanjem. Možete odabrati da ubuduće primate određene informacije ili poruke (pogledajte odeljak o saglasnosti/izboru u nastavku teksta).

Napomena koja se tiče korišćenja ovog sajta od strane dece
Ovaj sajt nije namenjen za dečju upotrebu i molimo vas da deca ne dostavljaju informacije za ličnu identifikaciju putem ovog Sajta.

B. Demografske informacije
Možda ćemo prikupljati i demografske podatke, kao što je vaš datum rođenja, podatak o polu i poštanskom broju. Demografski podaci mogu se koristiti da usmere vaše kretanje kroz Sajt, na primer, prikazivanjem sadržaja koji obuhvata specijalne događaje i reklame koje bi vas mogle zanimati, kao i prikazivanjem za vas korisnih sadržaja koji su izabrani prema vašem poštanskom broju.

C. Pasivno prikupljanje informacija koje nisu lične prirode
Ovaj Sajt često zahteva korišćenje šifrovanih ili nešifrovanih kolačića. Kolačići (Cookies) su podaci koje Web server šalje na računar za potrebe čuvanja podataka. Kolačići predstavljaju industrijski standard, koji koristi većina Web sajtova i koji omogućavaju korisnicima stalan pristup i korišćenje određenog Web sajta, na primer time što pružaju podatke koji se koriste za dostavljanje sadržaja koji je u skladu sa vašim interesovanjima i u druge svrhe, kao što je bezbednost i druge administrativne funkcije naloga, te kojima se mogu pronaći informacije za ličnu identifikaciju.

Kolačići ne mogu izazvati štetu u računarskim sistemima ili datotekama i samo Web sajt koji vam je poslao određeni kolačić može da pročita, izmeni ili izbriše taj kolačić. Ako ne želite informacije koje su prikupljene pomoću kolačića, kod većine pretraživača postoje jednostavne procedure koje vam daju mogućnost da izbrišete postojeće kolačiće, da automatski odbijete kolačiće ili da izaberete da li ćete odbiti ili prihvatiti prenos određenih kolačića na vaš računar. Pogledate uputstva za svoj pretraživač ili opciju pomoći kako biste naučili nešto više o ovim funkcijama. Ipak, imajte na umu da ako odbijete kolačiće, korišćenje nekih delova Sajta može biti otežano ili onemogućeno.

Neke upotrebe kolačića u vezi sa sajtom bi mogle da budu pod kontrolom entiteta koji nisu pridruženi našem preduzeću-agenciji, a koje zadržavamo radi upravljanja određenim programima i ispunjavanja zahteva pojedinih posetilaca/kupaca. Agencija zahteva od ovih entiteta da ograniče svoje korišćenje kolačića na upotrebe koje su dozvoljene ovim Pravilima, ali Agencija ne može biti odgovorna za način na koji neki drugi entitet koristi kolačiće.

Sajt može koristiti takozvane „oznake piksela“, „Web svetionik“, „jasne GIF datoteke“ ili slična sredstva (jednim imenom „Oznake piksela“) da biste kompajlirali prikupljene statističke podatke o korišćenju Sajta i stopama odgovora. Oznake piksela nam omogućavaju da izbrojimo korisnike koji su posetili pojedine stranice Sajta, zatim da isporučimo brendirane usluge i da utvrdimo efikasnost promotivnih i reklamnih kampanja. Kada se koristi kao e-poruka u HTML formatu, oznake piksela mogu obavestiti pošiljaoca da li je i kada e-poruka otvorena.

Prikupljamo i informacije o „upućivanju“, IP adrese i razne varijable okoline.

• Informacije o „upućivanju“ predstavljaju informacije koje Web pretraživač prosleđuje našim Web serverima, šaljući na taj način podatke o našoj URL adresi.

• „IP adresa“ predstavlja broj koji koriste računari na mreži da bi identifikovali vaš računar i poslali podatke na njega.

• „Varijable okoline“ obuhvataju, između ostalog, domen sa koga pristupate Internetu, vreme pristupanja Sajtu, tip Web pretraživača i operativnog sistema ili platforme koja se koristi, Internet adresu Web sajta koji ste napustili kako biste posetili ovaj Sajt, nazive stranica koje posećujete dok ste na ovom Sajtu i Internet adresu Web sajta koji posećujete nakon toga.

Te informacije se prikupljaju za interne potrebe Agencije, na primer, za povećanje bezbednosti Web sajta, za otkrivanje rasprostranjenih demografskih trendova, za pomoć Agenciji u pružanju sadržaja koji je prilagođen vašim interesima i za poboljšanje iskustva prilikom korišćenja ovog Sajta. Te informacije takođe mogu da se podele sa drugim entitetima samo u cilju prikupljanja podataka, a ne u ličnu svrhu.

2. OTKRIVANJE INFORMACIJA DRUGIM ENTITETIMA

Možemo deliti informacije za ličnu identifikaciju, uključujući i informacije koje dajete na Sajtu, sa drugim entitetima koji su opisani u nastavku teksta. Takođe, trebalo bi da budete svesni činjenice da to znači da možemo preneti informacije bilo kojoj zemlji u svetu, uključujući SAD i druge zemlje koje ne nude isti nivo zaštite podataka kao i vaša zemlja prebivališta.

A. Kooperanti i partneri
Možemo podeliti bilo koju informaciju, uključujući i informacije za ličnu identifikaciju koje pružate na Sajtu, sa svojim kooperantima i partnerima, za potrebe koje su opisane u odeljku I(A).

Povremeno možemo zasnovati poseban odnos sa drugom kompanijom koja nije ni u vlasništvu niti je pridružena Agenciji da bismo obezbedili dodatne funkcije na ovom Sajtu. Ovi posebni odnosi mogu se zasnovati sa poslovnim partnerima, sponzorima i sl. Svaka informacija, uključujući i informacije za ličnu identifikaciju koje dajete na nekoj od ovih stranica može biti podeljena sa ovim partnerima. Učestvovanjem u aktivnostima i davanjem svojih informacija na ovim stranicama, vi takođe pristajete na to da podelimo vaše informacije za ličnu identifikaciju sa drugim entitetima. Obzirom na to da će ovi entiteti koristiti vaše informacije u skladu sa svojim pravilima zaštite privatnosti, trebalo bi da potražite na njihovim Web sajtovima informacije koja se tiču njihovih pravila zaštite privatnosti.

 B. Dobavljači drugih dodatnih usluga
Možemo koristiti dobavljače usluga drugih firmi da bi nam pomogli u vođenju posla i ovog Sajta ili u upravljanju aktivnostima u naše ime, kao što je slanje e-poruka, popunjavanje naloga i sl. Možemo podeliti vaše informacije sa tim firmama u navedene ograničene svrhe. Na primer, ako učestvujete u nagradnoj igri ili programu lojalnosti, čiji je rezultat nagrada ili dobit, mi ćemo podeliti vaše informacije za ličnu identifikaciju sa drugim firmama za vođenje igara, agencijama koje obavljaju prodaju i agencijama koje se bave upravljanjem.

C. Funkcije sadržaja koji je napravio korisnik
Ovaj Sajt omogućava korisnicima da proslede svoj sadržaj u izazovima i drugim aktivnostima. Imajte na umu da bilo koja informacija koju otkrijete u vezi sa prijavljivanjem sadržaja postaje javna informacija i da bi trebalo da budete oprezni pri donošenju odluke o otkrivanju svojih ličnih, finansijskih i ostalih informacija u prijavi. Espresso Direkt ne može da spreči da se takva informacija iskoristi na način koji bi mogao da naruši ova Pravila zaštite privatnosti, zakon ili vašu ličnu privatnost i sigurnost i nije odgovoran za rezultate takvih objava.

 D. Nagradne igre, promotivne akcije i sl.
Espresso Direkt može organizovati nagradne igre, takmičenja, promotivne akcije, lutriju i slične promocije putem Sajta što bi moglo da zahteva registraciju na Internetu. Mi obično tražimo izvesne informacije za ličnu identifikaciju kada uđete na Sajt i, u slučaju primenjivosti, kada osvojite nagradu prilikom određene promocije. Te informacije za ličnu identifikaciju možemo podeliti sa sponzorima (bez obzira na to da li smo mi domaćini) ili ako je to u skladu sa pravilima koja se primenjuju za određenu promociju. Trebalo bi pažljivo da razmotrite pravila svake promotivne aktivnosti putem Sajta, pošto bi ona mogla da sadrže dodatne važne informacije o korišćenju vaših informacija za ličnu identifikaciju od strane Espresso Direkt-a ili sponzora. U onoj meri u kojoj uslovi i odredbe takvih pravila, koja se tiču tretiranja sukoba vaših informacija za ličnu identifikaciju, dolaze u sukob sa ovom Izjavom zaštite privatnosti, prevladaće uslovi i odredbe tih pravila.

3. LINKOVI I PRAKSA ZAŠTITE PRIVATNOSTI DRUGIH ENTITETA

Ovaj Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima kojima ne upravlja Espresso Direkt. AGENCIJA NIJE ODGOVORNA ZA PRAKSU ZAŠTITE PRIVATNOSTI ILI ZA SADRŽAJ DRUGIH WEB SAJTOVA, UKLJUČUJUĆI WEB SAJTOVE KOJE VODE PARTNERI ILI SPONZORI. Mi obezbeđujemo te linkove samo za vašu upotrebu, a ako se ti linkovi nalaze na Sajtu, to ne znači da odobravamo date sajtove. Ako pružite bilo kakvu informaciju za ličnu identifikaciju putem takvog Web sajta drugog entiteta, vaša transakcija će se pojaviti na Web sajtu drugog entiteta (a ne na ovom sajtu) i informacije za ličnu identifikaciju koje pružite prikupljaće i kontrolisati pravila zaštite privatnosti drugog entiteta. Preporučujemo vam da razmotrite pravila zaštite privatnosti Web sajtova ka kojima vode linkovi na ovom sajtu.

4. BEZBEDNOST

Ovaj Sajt sadrži mere bezbednosti za pomoć u slučaju gubitka, zloupotrebe i izmene informacija za ličnu identifikaciju koje su pod njegovom kontrolom. Espresso Direkt primenjuje mere bezbednosti koje su u skladu sa standardnom industrijskom praksom kako bi onemogućila javni pristup informacijama za ličnu identifikaciju i informacijama za aktiviranje naloga koje su prikupljene i korišćene od strane Espresso Direkt-a na ovom Sajtu. Na primer, pristup našim bazama podataka sa informacijama za ličnu identifikaciju je evidentiran iz bezbednosnih razloga i pristup ima samo odgovorno lice. Pojedine aktivnosti su zaštićene tehnologijom šifrovanja bezbednih poruka pod nazivom SSL. SSL (skraćeno od Secure Sockets Layer) predstavlja metod skrivanja informacija koji sprečava druge osobe da presreću i čitaju podatke koji se šalju između klijenta (vašeg računara) i servera (ovog Sajta). Informacije za ličnu identifikaciju i aktiviranje naloga takođe su zaštićene korišćenjem korisničkih imena i lozinki. Da biste sačuvali bezbednost vaših informacija, trebalo bi da zaštitite diskreciju svog korisničkog imena i lozinke.

 5. SAGLASNOST

Ovaj Sajt vam može pružiti mogućnost da izaberete da li hoćete da primate marketinške poruke od Espresso Direkt-a. Ako to ne izaberete, nećemo vam slati svoje promotivne ponude. Međutim, bez obzira na vaš izbor, Espresso Direkt će možda ipak povremeno morati da šalje programske e-poruke iz administrativnih razloga. Ako izaberete da primate poruke, a zatim promenite vaš izbor, vaš novi izbor možda neće biti efikasan u pojedinim slučajevima gde ste se složili da primate poruke o posebnim brendovima.

Espresso Direkt obezbeđuje i pogodne metode za uklanjanje vaših informacija iz naše baze podataka kako ne biste ubuduće dobijali poruke ili kako biste zatvorili svoj nalog:
• Na stranici profila tj. vašeg naloga možete odlučiti da ne prihvatite ovu opciju;
• E-mail korisničkom servisu možete poslati na: podrska@espressodirekt.rs.

 Ili nam možete pisati na sledeću poštansku adresu: Espresso Direkt, Vladike Nikolaja 31, 14000 Valjevo, Srbija.

Ovaj sajt vam takođe pruža više opcija da pregledate, ispravljate, ažurirate ili na bilo koji način menjate informacije koje ste prethodno uneli:

Imajte na umu da promene možda neće odmah stupiti na snagu. U svakom slučaju, morate jasno naznačiti koje informacije želite da izmenite ili morate jasno naznačiti da želite da vaše informacije za ličnu identifikaciju budu uklonjene iz naše baze podataka.

Ispunićemo vaš zahtev što je pre moguće. Imajte na umu da ćemo uprkos zahtevu za uklanjanje ili menjanje informacija za ličnu identifikaciju možda morati da zadržimo određene informacije za potrebe čuvanja podataka, kao i da će možda biti preostalih informacija koje će ostati u našim bazama podataka i ostalim zapisima koji se neće uklanjati ili menjati.

Takođe, zadržavamo pravo, da s vremena na vreme, ponovo kontaktiramo bivše korisnike Sajta radi potreba administracije.

Na kraju, ne snosimo odgovornost za informisanje drugih entiteta (obuhvatajući, bez ograničenja na, dobavljače usluga ili strateške partnere drugih entiteta), sa kojima smo već delili vaše informacije za ličnu identifikaciju, o bilo kakvim izmenama naknadno zatraženim u ovom odeljku, niti o uklanjanju informacija ili o izazivanju uklanjanja informacija iz baza podataka ili zapisa drugih entiteta.

6. AŽURIRANE VERZIJE OVIH PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Agencija zadržava pravo da unosi izmene u ova Pravila zaštite privatnosti. U slučaju da Agencija unese materijalnu izmenu u ova Pravila zaštite privatnosti, ona će biti navedena ovde. Preporučujemo vam da redovno posećujete ovu stranicu jer ako nastavite da koristite ovaj Sajt nakon unošenja bilo kakvih izmena u Pravila zaštite privatnosti, na taj način izražavate svoju saglasnost sa unetim izmenama. U slučaju da Agencija unese materijalnu izmenu u ova Pravila zaštite privatnosti, biće izdato obaveštenje o toj izmeni.

7. UPRAVNI ZAKON

Ova Pravila zaštite privatnosti podležu zakonima države Srbije, bez obzira na njen izbor zakonskih mera.

8. KONTAKTIRAJTE AGENCIJU ZA MARKETING GATTI

Više informacija o pravilima zaštite privatnosti ili korišćenju ovog sajta možete dobiti na:
Agencija za marketing i turizam Gatti
Sedište: Majora Ilića 20, 14000 Valjevo, Srbija
Kancelarija, showroom i prijem pošte Izdvojene Jedinice Espresso Direkt: Vladike Nikolaja 31, 14000 Valjevo, Srbija
Telefon: (381) 64 205 2706
Email: gattimarketing@gmail.com

Ukoliko se slažete sa ovim Pravilima, nemojte propustiti da istražite našu prodavnicu kafe.