Gde se proizvode vaše kafe?

Sve naše kafe proizvode se u zanatskoj pržionici međunarodnog espresso sudije i profesionalnog SCA sertifikovanog pržioničara Ivana Abrama u Kragujevcu. Saznajte više o nama.