Visokoprecizne vage za merenje doze kafe i drugih namirnica.

Vage su preciznosti od 0,1 do čak 0,01 grama. Izmerite tačnu dozu kafe potrebnu za vaš espresso, a vage sa tajmerom će vam pomoći da pratite vreme ekstrakcije i postignete optimalnu ekstrakciju prilikom pour over načina pripreme filter kafe.

Filter