Posude za espresso kolačiće

Posude za istresanje espresso kolačića pomažu da lako i brzo ispraznite vaš portafilter. Izaberite manje plastične posude ili veće kvalitetnije od čelika, u zavisnosti od vaših potreba. 

U ovim posudama (noker, eng. knock box) će stajati ostaci samlevene kafe, koju možete iskoristiti za različite namene, a i vaš radni prostor će biti čist i uredan.

Filter