Koje načine ekstrakcije (pripreme) kafe preporučujete?

Sve naše kafe su primarno pečene za espresso način ekstrakcije. To znači da se mogu koristiti u kućnim, kancelarijskim ili profesionalnim uslovima: na superautomatskim (tzv. bean-to-cup), poluautomatskim i ručnim aparatima.

Naravno, sve zavisi od toga kakvi su vaši afiniteti za pripremu kafe. Možete eksperimentisati sa moka pot-om, french press-om ili probati sa filterima, iako su za ove načine prikladnije kafe kao što su kafe jedinstvenog porekla.

U našoj posebnoj sekciji, pronađite uputstva za pripremu kafa.