Da li mogu da dobijam kafu u manjim pakovanjima (npr. 100, 200 grama i sl.)?

Zbog standardizovane proizvodnje kafe, u ponudi su pakovanja od 250, 500 i 1000 grama.