Kada će mi biti naplaćena kafa na koju sam se pretplatio?

Za fizička lica tj. domaćinstva, plaćanje se obavlja gotovinski prilikom svake dostave kafe od strane kurirske službe.

Za firme tj. pravna lica i preduzetnike, za sve isporuke plaćanje se obavlja virmanski u dogovorenom roku.

Svi računi dostavljaju se u elektronskoj formi na vašu e-mail adresu.